Odbornosť, Skúsenosti, Referencie

spoľahlivé a zabezpečené dodávky energie

LNG dodávky

Kostru nášho tímu špecialistov tvoria profesionáli s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti dodávok zemného plynu koncovým odberateľom. Úspešne sme započali proces smerujúci k historicky prvým dodávkam LNG na Slovensko s následnou realizáciou opatrení diverzifikujúcich dodávky tejto dôležitej komodity.

"Základ úspechu na trhu s komoditami, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je obchod so zemným plynom, tvorí koherentný manažment cenových a volumetrických rizík, vždy však spôsobom generujúcim obchodné príležitosti v dobe ich realizácie."

Richard Prokypčák

Cenový vývoj

Každodennou prácou je monitoring vývoja cien zemného plynu a elektriny s fundovanou projekciou možného ďalšieho vývoja cenovej volatility a hedging v prípade očakávania rastového trendu.
 

"Bez riadneho členstva na komoditnej burze nie je možné flexibilné riešenie nepredvídateľných cenových šokov. Spoločnosť Torreol je plnoprávnym členom burzy EEX so zabezpečenými neprerušiteľnými prepravnými kapacitami smerom na Slovensko"

Miroslav Mital