Produkty pre dodávku elektrickej energie
  • EE_Torreol FIX Produkt s cenou, která je fixná, nemenná a platná počas celej doby viazanosti
  • EE_Torreol Index FWD Produkt s dohodnutým koeficientom/aditívom, k forwardovým produktom
  • EE_ Torreol SPOT Produkt s dohodnutým koeficientom/aditívom k denným SPOT-ovým cenám
  • EE_Torreol MIX Produkt s dohodnutými koeficientami/aditívami, k forwardom a SPOT-ovým cenám, aby ste maximálne optimalizovali svoje náklady