Produkty pre dodávku zemného plynu
  • GAS_Torreol FIX Produkt s cenou, která je fixná, nemenná a platná počas celej doby viazanosti.
  • GAS_Torreol Index FWD Produkt s dohodnutým koeficientom/aditívom, k forwardovým produktom.
  • GAS_Torreol SPOT Produkt s dohodnutým koeficientom/aditívom k denným SPOT-ovým cenám.
  • GAS_Torreol MIX Produkt s dohodnutými koeficientami/aditívami, k forwardom a SPOT-ovým cenám, aby ste maximálne optimalizovali svoje náklady.