Naša misia

Torreol je dynamická energetická spoločnosť, etablovaný dodávateľ energií a energetických riešení pre koncových zákazníkov na Slovensku. So silným záväzkom poskytovať spoľahlivé a udržateľné energetické služby je Torreol dôveryhodným menom v odvetví a ponúka širokú škálu inovatívnych produktov a služieb, ktoré zodpovedajú potrebám komerčných, domácich, aj zahraničných zákazníkov.

V spoločnosti Torreol chápeme, že energia je nevyhnutná pre každodenný život a spoľahlivý prístup k energii je kľúčový pre úspešnú prevádzku podnikov. Veríme, že udržateľnosť a ziskovosť môžu ísť ruka v ruke a usilujeme sa zabezpečiť, aby naše činnosti mali minimálny vplyv na životné prostredie.

Ako energetická spoločnosť zameraná na zákazníkov, sa im snažíme poskytovať nadštandardné služby a hodnotu. Náš tím skúsených profesionálov je vždy pripravený poskytnúť odborné poradenstvo a usmernenie, aby sa naši zákazníci mohli rozhodovať o svojich energetických potrebách informovane.