Vedenie spoločnosti

Ing. Richard Prokypčák

generálny riaditeľ a konateľ

Richard Prokypčák pôsobí vo vrcholových pozíciách energetických spoločností od roku 2011, kde pôsobil na pozícií obchodného a generálneho riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti MET Slovakia, a.s. Od roku 2018 pôsobil na kľúčových pozíciách v spoločnosti SPP, kde vykonával funkciu riaditeľa divízie obchodu. Od roku 2020 sa stal podpredsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SPP. Je držiteľom viacerých odborných spôsobilostí v energetike. 

Ing. Miroslav Mital

   výkonný riaditeľ

Dlhoročné skúsenosti získal v oblasti obchodu v rôznych odvetviach – telco, oceliarsky priemysel, bankovníctvo a energetika. Niekoľko rokov úspešne pôsobil na obchodných pozíciách v nadnárodnej multikomoditnej energetickej skupine MET Group. Následne z pozície riaditeľa divízie obchodu SPP zodpovedal za nákup a predaj energií, trading, korporátny predaj, retail, back office aktivity a produktovú politiku SPP. Viac ako 10 rokov sa venuje obchodovaniu s komoditami zemný plyn a elektrická energia, či už formou tradingu, alebo priamym predajom koncovým zákazníkom. Je certifikovaným traderom na európskej komoditnej burze European Energy Exchange (EEX).

 
Ing. Marek Prokop

riaditeľ obchodu

Pracuje v energetike 10 rokov. Začínal na pozícií manažéra predaja spoločnosti MET Slovakia, kde bol zodpovedný za predaj zemného plynu a elektrickej energie konečnému obderateľovi.  Neskôr sa začal angažovať aj v oblasti portfólio manažmentu a veľkoobchodu, čo zúžitkoval na pozícií obchodného riaditeľa MET Slovakia. Odtiaľ viedli jeho kroky do spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, kde bol vedúcim korporátneho predaja západ, a bol zodpovedný za segment korporátneho trhu a priame riadenie obchodného tímu SPP. Taktiež zastupoval SPP v komunikácii s najväčšími odberateľmi plynu a elektriny na Slovensku. V spoločnosti Torreol bude zodpovedať za celkové riadenie dodávok zemného plynu a elektriny pre obchodných partnerov v segmente veľkoobchodu a konečnej dodávky do odberného miesta.

Ing. Andrea Krištofčáková

riaditeľka Front office

10 rokov pôsobila na pozícii Treasury riaditeľky a aktívne sa podieľala na manažovaní spolupráce spoločnosti AZC, a.s. a jej partnerských spoločností s lokálnymi a medzinárodnými bankami. Zároveň bola zodpovedná za riadenie, implementáciu stratégie v oblasti efektívneho riadenia finančných rizík a optimalizácie finančných tokov. Andrea sa taktiež spolupodieľala na projektoch financovania rekonštrukcie energetických jednotiek v spoločnosti CM European Power Slovakia, v spoločnosti Holcim (Slovensko) získala viacročné skúsenosti s rozvojom treasury aktivít v EE regióne a negociáciou so zahraničnými bankami. V spoločnosti Torreol je zodpovedná za vzťahy a komunikáciu s externými partnerskými spoločnosťami, za monitoring a plnenie požadovaných legislatívnych a iných požiadaviek vyplývajúcich z externých vzťahov právnych prostredí energetiky, v ktorých spoločnosť pôsobí.